Акценти

Клиниката е специализирана в най-съвременната диагностика и лечение на широк спектър на сърдечно-съдови заболявания - исхемична болест на сърцето, артериална хипертония, придобити клапни заболявания, миокардити, кардиомиопатии, болести на перикарда, ритъмни и проводни нарушения, хронична сърдечна недостатъчност, инфекциозен ендокардит, ревматизъм, болести на аортата, остро и хронично белодробно сърце, вродени сърдечно-съдови заболявания при възрастни.

Клиниката е единствения център по качество, сертифициран от Европейското дружество по хипертония, за диагноза и лечение на тежки случаи на артериална хипертония в Източна България. Въведени са съвременни, високотехнологични методи за лечение на кардиологичните заболявания, базирани на актуалните европейски препоръки.

В клиниката се прилагат методи на съвременни методи на диагностика и рутинно интервенционално лечение при болни с исхемична болест на сърцето – перкутанна коронарна ангиопластика и коронарно стентиране, перкутанни периферни съдови интервенции.

Клиниката е база на различни центрове за предписване на съвременно лечение в кардиологията, напр. за първична белодробна хипертония, фамилна хиперхолестеролемия и др., и се включва в международни  клинични изпитвания на различни нови лекарствени средства в кардиологията.