Акценти

В Клиника по ортопедия и травматология се извършва диагностициране и лечение на туморни и вродени заболявания при деца и възрастни, дегенеративни заболявания, артрози, хирургия на глезен  и ходило, хирургия на ръка, лечения на травми и  заболявания на сухожилията и  мускулите и др. наред с досегашните преобладаващи планови операции артроскопия, ендопротезиране на колянна, тазобедрена  и раменна стави. Голямо предимство на структурата е модерната апаратура, даваща възможност за изпълнение за всички видове оперативни интервенции.

Клиниката разполага с единствен за България софтуер за предоперативно планиране при поставяне на изкуствени стави, корективни операции на костите и при счупвания с онагледяване на планировката на LED монитор в операционната зала.

Организиран е детски сектор, в който в рамките на 40 минути след постъпване в спешния кабинет, на децата ce оказва медицинска помощ в областта на травматологията, а при необходимост и хирургична намеса.

Чрез непрекъснатото надграждане на дейността на Клиника по ортопедия и травматология се изпълнява цялото портфолио от услуги в тази сфера на медицината. Благодарение на мултидисциплинарния подход и вземането на комплексни решения при лечението на пациентите, се гарантира най-качествено изпълнение на здравната услуга. В клиниката се диагностицират и лекуват пациенти с всякакъв вид травма, включително детска ортопедия и травматология. Предстои оформяне на обособени зони за новоприети травматични пациенти, като дялове на наличния до сега спешен приемен център за възрастни и деца.