Акценти

Лаборатория по клинична имунология към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна е единствена по рода си за Североизточна България. В лабораторията се извършват широк спектър от имунологични и молекулярнодиагностични изследвания при автоимунни заболявания, имунни дефицити, онкохематологични заболявания.

Лабораторията е оборудвана с последно поколение високоспециализирана апаратура, която дава възможност за гарантиране на точни резултати. Достъп до лабораторията имат и нехоспитализирани лица. Поради динамичността в сферата на клиничната имунология, непрекъснато се стремим да добавяме нови тестове и методи, за да отговорим на бързото ѝ развитие и да предоставим най-добрите услуги.

Основната група тестове, извършвани в лабораторията, са серологични за установяване на различни видове автоантитела, свързани с автоимунни болести. Изследването им е необходимо за поставянето на диагнозата при различни автоимунни заболявания предимно в ревматологията (системен лупус еритематодес, ревматоиден артрит, васкулити, системна склероза/склеродерма, поли/дерматомиозит и др.), гастроетерологията (автоимунен хепатит, първичен билиарен холангит, улцерозен колит и др.), нефрология (гломерулонефтити) и др.

Втора група тестове, извършвани в лабораторията, са на основата на имунофенотипизация на левкоцити, и се използваат за изследване на имунния статус при имунни дефицити, както и при поставяне на диагнозата и мониториране на ефекта от лечение при онкохематологични заболявания – левкемии и лимфоми. В допълнение, в лабораторията се извършват и молекулярнодиагностични тестове, които са изцяло насочени към поставяне на диагнозата и мониториране на ефекта от лечение при онкохематологични заболявания – левкемии и лимфоми. В лабораторията работят специалисти клинични имунолози, които провеждат консултации по всички въпроси, касаещи имуномедиираните заболявания.