"Света Марина Фарма" ЕООД е основен доставчик на лекарствени продукти, медицински изделия, техника и апаратура за УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - най-големият диагностично-лечебен и консултативен университетски болничен комплекс в Североизточна България, обслужващ население от цялата страна. За осъществяване на дейността си като търговец на едро, "Света Марина Фарма" ЕООД притежава разрешения и лицензии от Изпълнителна агенция по лекарствата и Министерство на здравеопазването.