Организира, планира, контролира и отговаря за цялостната дейност по административно-техническото обслужване на Изпълнителния директор. Осъществява контакт с медии и обществени институции по повод представянето на Дружеството пред трети лица.


 Диана Андреева Господинова

Диана Андреева Господинова

Експерт Връзки с обществеността

Завършила специалност „Социален мениджмънт“ в Технически университет - гр. Варна. Придобила магистърска степен по специалност „Безопасни и здравословни условия на труд“ в Технически университет - гр. Варна. Част от екипа на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна от създаването ѝ през 1986 г.