1. Проф. д-р Силва Андонова-Атанасова, д.м.н.

  Проф. д-р Силва Андонова-Атанасова, д.м.н.

  Изпълнителен директор

  Родена на 20.01.1971 г. в гр. Варна. Завършва медицина през 1996 г. като придобива специалност по неврология през 2004 г., а през 2015 г. се дипломира като магистър по здравен мениджмънт. През 2007 г. преминава квалификационен курс за експерти по акредитация на Европейския фонд за управление на качеството EFQM (European Foundation for Quality Management). През 2010 г. след проведен конкурс придобива образователна и научна степен „доктор“ с дисертационен труд на тема

  прочетете още
 2. Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.

  Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.

  Съвет на директорите

  Роден на 10.03.1960 г. в гр. Варна. Завършва Висшия медицински институт във Варна през 1986 г. От 1987 до 1990 г. работи като общопрактикуващ лекар в гр. Девня. През 1990 г. той е избран за асистент в Катедрата по обща и оперативна хирургия на Висшия медицински институт-Варна. Специализира „Хирургия" (1990-1993 г.), „Онкология" (2002-2005 г.), както и „Управление на здравеопазването" (2003-2005 г.). Преминава следдипломно обучение за степен магистър по

  прочетете още
 3. Диляна Мирославова Йорданова

  Диляна Мирославова Йорданова

  Съвет на директорите

  Родена на 23.09.1974 в гр. Раднево. През 1993 г. завършва Математическа гимназия „Проф. д-р Петър Берон“ в гр. Варна. През 1998 г. получава бакалавърска степен по специалност „Икономика и управление на строителството“ в Икономически университет – гр. Варна. Година по-късно придобива образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Счетоводство и контрол“ в Икономически университет – гр. Варна. През 2011 г. завършва специалност „Право“ във Варненски

  прочетете още