1. Марта Александрова Дракова

  Марта Александрова Дракова

  Директор „Икономически дейности“

  Родена на 01.03.1961 г. в гр. Варна. Завършва специалност „Счетоводство и контрол“ във Висш институт по народно стопанство - Варна през 1986 г. Придобива специалност „Икономика на здравеопазването“ в Медицински университет - Варна през 2008 г. Професионалният й път преминава първоначално през Окръжна болница – Варна като медицинска сестра от 1982 г. до 1992 г., след това в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна като Медицинска сестра в  Интензивно респираторно отделение. 

   

   

  прочетете още
 2. Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, д.м.

  Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, д.м.

  Директор „Лечебно-диагностична дейност“

  Роден на 10.06.1959 г. в гр. Севлиево. През 1978 г. завършва Немска езикова гимназия, гр. Ловеч. През 1984 г. завършва висше медицинско образование във Висш медицински институт - Плевен. Своят професионален стаж и опит проф. Вилиян Платиканов започва през 1985 г. като общопрактикуващ лекар в с. Славяни, община Ловеч, 1986 г. – анестезиолог в гр. Никопол. През 1991 г. придобива специалност по анестезиология и интензивно лечение, а през 2000 г. успешно защитава дисертационен труд и придобива научна степен „доктор”. В периода 1987 г. - 2005 г. работи като анестезиолог в УМБАЛ - гр. Плевен, а от 1989 г. до 2005 г. е назначен за началник на Сектор по АИЛ към Катедра по неврология и неврохирургия, УМБАЛ „Георги Странски”, гр. Плевен. 

  прочетете още
 3. Грета Иванова Демерджиевa

  Грета Иванова Демерджиевa

  Главна медицинска сестра

  Родена на 07.08.1959  г. придобива специалност „Медицинска сестра“ към ПМИ „Д-р Ненчо Николаев” при ВМИ Варна през 1977 г., а образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Ръководител на здравните грижи и преподавател по медицинска практика“ през 2007 г. към МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”.

  прочетете още