Отдел „Маркетинг и медицински консумативи“ отговаря за снабдяването на лечебно-диагностичните структури на болницата с медицински консумативи, медицински изделия, медицинско оборудване и обзавеждане, както и на нова медицинска апаратура.

Към структурата е разкрита и дейност на медицинските складове, които осигуряват цялостното снабдяване със специализирани медицински изделия всички клиники и отделения в лечебното заведение.


Началник Отдел Маркетинг и медицински консумативи инж. Павел Щерев инж. Павел Илиев Щерев

инж. Павел Илиев Щерев

Началник Отдел „Маркетинг и медицински консумативи“

Завършил висше образование в Технически университет - гр. Варна със специалност „Радио и телевизионна техника“ с професионална квалификация „Инженер по електроника и автоматика“. В УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна работи от края на 2000 г., като заема последователно длъжностите Началник на отдел Медицинска и немедицинска апаратура и Началник на отдел Маркетинг и медицински консумативи. През годините организира и отговаря за доставката, пускането в експлоатация и сервиза на нова медицинска и друга апаратура, внедряването на нови информационни системи в болницата и обучението на медицинския и друг персонал за работа с тях.