Основната дейност на отдел „Лекарствени продукти” е осигуряване на необходимите медикаменти по заявки на болнична аптека и болничните клиники/отделения, организиране, оптимизиране и контрол на дейността  по снабдяването и доставките  на медикаменти, следене на отчетността на закупените медикаменти, следене за количеството, качеството, приемането и придвижването на доставките на медикаменти към техните заявители, контрол за спазване на реда и начина на приемане, предаване и отчитане на медикаментите, отговаря за ресурсното обезпечаване и поддържането на оптимални складови запаси заедно с Управителя на болнична аптека.

Структурата изготвя отчети и справки към ресорните отдели, изпълнява заявките за доставки  от болничните звена и е част от Интегрираната болнична информационна система.


Началник Отдел „Лекарствени продукти“ П. Сотирова Павлина Желязкова Сотирова

Павлина Желязкова Сотирова

Началник Отдел „Лекарствени продукти“

Завършва магистърска степен по специалност „Здравен мениджмънт“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ през 1998 г. През 2008 г. придобива специалност „Икономика на здравеопазването“.