Дейностите на Отдел „Техническа поддръжка на апаратура” включват сервизиране на медицинска апаратура - профилактика, настройка, подмяна на консумативи и резервни части и др., при доставка на фабрично нова апаратура организира и следи за монтажа, въвеждането в експлоатация, обучението на персонала и гаранционните условия. Структурата извършва поддръжка на сигнално-оповестителни системи, системи за контрол на достъп и на болничната телевизионна мрежа.


Началник Отдел „Техническа поддръжка на апаратура“ инж. Х. Димитров инж. Християн Драгомиров Димитров

инж. Християн Драгомиров Димитров

Началник Отдел „Техническа поддръжка на апаратура“

Завършил бакалавърска степен по специалност „Електроника“ в Технически университет - гр. Варна през 2013 г. През 2022 г. придобива магистърска степен по специалност „Електроника“ в Технически университет - гр. Варна. От 2016 г. е част от екипа на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна, а от 2021 г. е Началник на Отдел „Техническа поддръжка на апаратура“.