Отделът отговаря за снабдяването на всички медицински и немедицински структури с резервни части, материали, канцеларски материали, хигиенни материали, медицински и немедицински формуляри в УМБАЛ „Света Марина” ЕАД - Варна. Структурата организира и координира обезпечаването на лечебното заведение с необходимите консумативи.


Началник Отдел „Материално техническо снабдяване“ Т. Узунов Тодор Ганчев Узунов

Тодор Ганчев Узунов

Началник Отдел „Материално техническо снабдяване“

Завършва магистърска степен по специалност „История“ във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ през 1985 г. От 2015 г. е част от екипа на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна, а като 2018 г. е Началник на Отдел „Материално техническо снабдяване“.