Основните дейности на отдел „Вътрешно ведомствена сигурност“ включват контрол на пропускателен режим на „вход“ и  „изход“ на лечебното заведение, издаване и контрол по издаването на пропуски за служителите и външните контрагенти на на лечебното заведение, осъществяване на видеонаблюдение на територията и сградите на лечебното заведение , приемане, обработване, съхранение и последващо унищожаване на архива на лечебното заведение след изтичане срока за съхранение, прилагане на Общия регламент за защита на личните данни, извършване на обучение и последващ контрол  съгласно Закона за защита на личните данни и съдействие и контрол по въпросите свързани с Гражданска защита на различните структури в лечебното заведение.


Началник Отдел „Вътрешно-ведомствена сигурност“ Г. Казаков Свилен Руменов Аврамов

Свилен Руменов Аврамов

Началник Отдел „Вътрешно-ведомствена сигурност“

Придобил висше образование в Икономически университет - гр. Варна през 1994 г. От 1992 г. до 2015 г. работи в системата на МВР като заема длъжностите Началник Районни управления и Началник Отдел „Криминална полиция“. От 2020 г. е част от екипа на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна, а от 2023 г. е Началник Отдел „Вътрешно-ведомствена сигурност“.