Лекар Хранене и диететика организира и контролира стриктното спазване на санитарно-хигиенните изисквания при приготвяне, съхранение и доставяне на храната на територията на лечебното заведение. 
 

Социалните работници извършват набор от действия, свързани с разрешаване на социалните проблеми на соматично болните и тяхната бърза ресоциализация в семейството и обществото.
 

Администратор по клинични изпитвания организира, координира и пряко участва в дейността по създаване на условия за ефективно провеждане на клинични изпитвания на територията на лечебното заведение.