Болничната аптека извършва целия комплекс от манипулации, свързани с обезпечаване на структурите на лечебното заведение с лекарствени средства и медицински изделия.

На територията на Болнична аптека е разположен робот за разтваряне на цитостатици, който подготвя индивидуализирани точни дози за химиотерапия на онкологично болни пациенти. Технологията създава условия за ефективно лечение на пациента с максимална прецизност.

В лечебното заведение е въведен в експлоатация циклотронен комплекс, произвеждащ индивидуални дози изотопи за диагностика според конкретните нужди на пациента - заболяване, тегло и други фактори. Изотопите се използват при диагностика с високотехнологичната Позитронна емисионна томография в хибрид с компютърната томография - ПЕТ скенер. Това е най-прецизната технология, с която се осигурява навременното откриване на различни заболявания и най-вече регистрацията на туморните процеси.


Управител на Болнична аптека маг. фарм. Н. Петкова мар. фарм. Нели Горанова Петкова

мар. фарм. Нели Горанова Петкова

Управител на Болнична аптека

Завършила специалност "Фармация" в Медицински университет. През 2022 г. придобива специалност "Клинична фармация" в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. Варна. От 2011 г. е част от екипа на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна, а от 2015 г. е Управител на Болнична аптека.