Обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването се провежда съгласно разпоредбите на Наредба 1/2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, по програми за специализация, утвърдени от министъра на здравеопазването.

 

Актуални обяви за конкурси:

Към момента няма актуални обяви за конкурси.