Практическото обучение, предвидено в програмите за специализация, се провежда в структурите на лечебното заведения, според обхвата на полученото одобрение за обучение на студенти и специализанти.

Заявления за провеждане на практически модули се подават по утвърден образец в Отдел Следдипломно обучение, планиране, анализи, международни програми и проекти, каб. 117, тел. 052/978 583.

 

УМБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна прилага следните такси, свързани с практическо обучение по неклинични специалности, на лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина" и по специалност "Обща медицина":

Заповед № Р-440 от 25.07.2019 г. относно такса за практическо обучение по неклинични специалности

Заповед № Р-441 от 25.07.2019 г. относно такса за практическо обучение за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина"

Заповед № Р-410 от 30.06.2020 г. относно такса за практическо обучение по отделни модули и раздели в учебната програма, което се провежда в лечебното заведение по специалност "Обща медицина"